Breaking News
Home / تاریخ و جامعه

تاریخ و جامعه

شغل دوم معلمان؛ امتحان دادن جای دیگران! – آرشیو وبلاگ های ایرانی

روزنامه شهروند: «در کانال یکی از درس‌های تخصصی، معلمان در به‌ در دنبال نمونه‌ سوالات آزمون ضمن خدمت هستند. یک نفر می‌گوید یک فعالیت هم باید طراحی کنیم و دیگری می‌گوید همان نمونه سوالات نیم‌ترم دانش‌آموزان را بفرستیم، کافی است

Read More »

کلید سرمایه اجتماعی، در دستان نهادهای حکومتی – آرشیو وبلاگ های ایرانی

هفته نامه صدا – آرمین امیر*: کسانی که اندک نوشته های مرا خوانده باشند، از جمله نوشتار کوتاهم در مورد دروغگو بودن یا نبودن ایرانیان در همین هفته نامه می دانند موضع من عمدتا موضعی نهادی است

Read More »